Damızlık Düve Hibesi Nedir Şartları Nelerdir?


 Başvuru Tarihleri 16.12.2019-14.01.2020 tarihleri arasındadır.
 Başvuru Yeri: Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü


🔴 Şartlar Nelerdir?


1⃣ İşletme 01.01.2019 tarihinden önce açılmış olması ve ahırın tapusunun veya kira sözleşmesinin bulunması şarttır.
2⃣ Satın alınacak:
-Damızlık gebe düvelerin fiyatları 12.500 TL/baş
-8-15 aylık boş dişi sığır fiyatları 7.500 TL/baş,
-Gebe manda fiyatları 10.000 TL/baş
-8-15 aylık boş dişi manda fiyatları 6.000 TL/baş olarak belirlenmiştir.
 Bu fiyatlar üst limittir. Örneğin tanesini 15.000 TL'ye aldığınız damızlık gebe düvenin hibesi 12.500 TL'nin %40'ı 5.000 TL olarak ödenir.
3⃣ Başvuru yapacak yetiştiricilerimiz işletme kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır.
 Örneğin 23.10.2019 tarihi itibariyle işletmesinde 6 hayvan olan kişi 4 hayvan alabilecek şekilde başvurabilir.
 23.10.2019 tarihinden sonra yapılan hayvan hareketleri kabul edilmez.
 0 hayvanı olan işletmeler de başvuru yapabilir.
 10 hayvandan fazla hayvanı olan işletmelerde başvuramaz.
4⃣ Satın alınacak:
- Damızlık gebe düveler teslim tarihinde 13-25 aylık yaş aralığında ve en az 3 aylık gebe canlı ağırlığı 450 kg olacaktır.
- Boş dişi sığırlar teslim tarihinde 8-15 aylık yaşta olacak en az 230 kg canlı ağırlığında olacak
- Düveler hastalıktan ari sertifikalı değil ise brucella ve tüberküloz hastalıkları için testlerinin negatif olması gereklidir.
5⃣ Hayvan alım yerleri sadece;
-Düve yetiştirici merkezlerinden,
-Hastalıktan ari işletmelerden,
-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden,
-Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri,
-Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri
-Tarım Kredi Kooperatifleri ve bu kooperatiflere üye işletmelerdir.
6⃣ Satın alınan hayvanlar 2 yıl süre ile satılamaz. Ölüm ve mecburi kesim sebepleriyle işletmeden ayrılan hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, Teknik ve Sağlık Şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki hayvanlar işletmeye konulur.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar