KONYA Tarım Sektörü AB Projeleri İle Avrupa'da Eğitimde


​AB Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı 2013 yılı Leonardo da Vinci Programı kapsamında desteklenen, Karatay İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü önderliğinde Karatay Ziraat Odası Başkanlığı adına Ziraat Mühendisi Fatih KÖSE tarafından hazırlanan ''Avrupa'da ki Çiftçi Örgütlerinin İncelenmesi''  ve Karatay İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü adına, Veteriner Hekim Ülkü GÜNHAN tarafından hazırlanan ''Koyun Yetiştiriciliğinde Yeni Teknikler'' projelerinin hareketliliği 25-31 Mayıs 2014 tarihlerinde Hollanda'da ve 10-17 Haziran 2014 tarihleri arasında İsveç'te gerçekleştirilmiştir. Konya tarım sektöründen Karatay Ziraat Odası Başkanlığı, Karatay İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, S.S Konya Karaman Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği, S.S Konya Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği, Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Konya Önder Çiftçi Derneği ve Konya Tarım Meslek Lisesi'nden Hollanda'ya 8 ve İsveç'e 24 katılımcı ile mesleki eğitim gerçekleştirilmiştir.

AB'ye üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen Leonardo da Vinci programlarının tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkılar sunduğunu belirten Proje koordinatörleri Veteriner Hekim Ülkü GÜNHAN ve Ziraat Mühendisi Fatih KÖSE; ''Avrupa'da ki çiftçi örgütlenmesi yapıları ve çalışma alanlarını inceleyerek, bölgemizdeki kooperatiflerin rekabet gücünün, girişimciliğin ve istihdam imkânlarının artmasını sağlamak, Avrupa'da ki koyun yetiştiriciliği teknikleri ve sektörel işbirliğini inceleyerek, koyunculukta sektörel işbirliği ile AB standartlarında kaliteyi, verimliliği, kârlılığı ve sürdürülebilirliği sağlamak, kazanılan bilgi ve tecrübeleri bölgemizdeki teknik personellere ve çiftçilerine aktarıp bu faaliyetleri yaygınlaştırmak ve girişimciliği arttırmak, en önemlisi katılımcılarımıza AB vatandaşlığı kültürünü göstererek kültürler arası iletişim ve diyaloğun arttırılması projemizin amaçlarındandır dedi. GÜNHAN ve KÖSE; İsveç'e olan hareketlilik kapsamında; 174 bin çiftçi, 90 bin işletme ve ülkedeki bütün tarımsal kooperatiflerin bağlı olduğu bir şemsiye örgüt olan İsveç Çiftçi Federasyonu (LRF),  Avrupa Birliğinde 4 farklı ülkede süt fabrikası ve uluslararası pazarlama ağı bulunan ARLA Süt Fabrikası, yerel olarak orman ürünleri,  büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanlarında faaliyetlerini sürdüren aile işletmesi Grillby Çiftligi ile hayvancılık çiftliklerinde tüm aşamaları için ürünler, sistemler ve hizmetler sunan, robot süt sağım makinesi üreten, ekipmanları tüm dünyada milyonlarca süt üreticisi tarafından kullanılan ve küresel bir şirket olan De Laval'e,  Hollanda'ya yapılan hareketlilik kapsamında ise, Hollanda'da 1979'dan bu yana ulusal çapta faaliyetlerine devam eden ve neredeyse ülkedeki tüm texel ırkı koyun yetiştiricilerinin üyesi olduğu Texel Koyun Yetiştiricileri Birliği ile birliğe üye olan  J. Van Arkel ve Jan Van Rijnsbergen isimli 2 çiftlikte, sadece küçükbaş hayvan kesimi yapılan 1 kesimhanede ve Hollanda'da yılda bir defa yapılan Küçükbaş Hayvan Fuarında araştırma ve inceleme yapılmıştır'' diye konuştular.

İsveç'te ki mesleki eğitim faaliyetlerine de katılan Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin BAYDAR, mesleki eğitim faaliyetinin çok başarılı bir şekilde tamamlandığını, ülkeler arası işbirliği kullanılarak, bölgemizde ki koyunculuk sektörü için hayvan ıslahı, hastalıklardan korunma, çiftlik muhasebesi, kayıt tutma ve bilişim teknolojilerinin kullanımı, çiftçi örgütlenmesi konusunda ise organizasyon yapısının geliştirilmesi, faaliyet alanlarının arttırılması ve yeniliklerin teşvik edilmesi hususunda farkındalık sağlandığını, kültürler arası iletişim ve diyalogun artması ile katılımcılarda gerekli  bilincin oluşturulduğunu belirtti.

BAYDAR; Tarım ve hayvancılık sektöründe rekabetçi olabilmemiz için Ar-Ge çalışmalarına, bilim ve teknolojik gelişmelere daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini, bu bakımdan projelere büyük önem verdiklerini, bu proje sayesinde de İlimizdeki tarım ve hayvancılık sektöründeki yönetici ve teknik personellerin mesleki olarak gelişimlerine büyük katkı sağladığını, Proje ortakları kurumlar arasında işbirliğinin geliştiğini, Ulusal Ajans'ın bundan sonraki Erasmus+ programında da tarım ve hayvancılık sektöründen sunulan mesleki eğitim projelerine daha fazla destek sağlaması gerektiğini belirtti.

BAYDAR; proje bütçesini finanse eden AB Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı'na, proje sahibi ve ortak kurumlara, yurt dışı ortakları İsveç Çiftçi Federasyonu ve Hollanda Texel Koyun Yetiştiricileri Birliği'ne teşekkür etti.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar